Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2018

ananana
4843 3cf5 500
Reposted fromZircon Zircon viaHypothermia Hypothermia
ananana
Mylą się Ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale.
— Khalil Gibran

May 11 2018

ananana
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.
Reposted frommentalstate mentalstate viaweruskowa weruskowa

May 07 2018

ananana
Chodź, pocałuję cię tam, gdzie się kończysz i zaczynasz, chodź, pocałuję cię w trzecie oko, chodź, pocałuję cię w czoło, w głowę, w stopę, w pępek, w kolano, w knykieć, w sutki, w pępek, w duszę, chodź, pocałuję cię w twoje serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaweruskowa weruskowa
ananana
1552 00cb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaweruskowa weruskowa
ananana
3752 c245 500
Reposted fromGIFer GIFer viairmelin irmelin

April 19 2018

ananana
8655 bdf5 500
Reposted frompaasiak paasiak viaJulaHeart JulaHeart
ananana
6863 429e
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaJulaHeart JulaHeart
ananana

April 08 2018

ananana
"Wyglądasz jak wszystkie pragnienia mężczyzny i jedno więcej, o którym nie wiedział..."
— Erich Maria Remarque

March 16 2018

ananana
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove vianiskowo niskowo

March 09 2018

ananana
Reposted frombluuu bluuu viaowieczka owieczka
ananana

February 17 2018

ananana
4212 c533 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiamnotarobot iamnotarobot

February 05 2018

ananana
milion czułych dotknięć w jednym spojrzeniu.
Uwielbiam patrzeć na to jak ślicznie się uśmiecha. Zwłaszcza wtedy, gdy uśmiecha się dzięki mnie.
— (via niewidoczny-smutek)
ananana
ananana

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

ananana
"Nothing in the world smells as good as the person you love".
ananana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl