Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

ananana
2512 be27
Reposted fromczajnikq czajnikq viairmelin irmelin
ananana
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viastarryeyed starryeyed

December 01 2017

8063 9e9e 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viablackatlass blackatlass

November 20 2017

ananana

Z milczenia, nie z ubrań mnie rozbierz.
W miesiącu tęsknoty, wstyd przez głowę mi ściągnij, bo jestem zmęczony, jakbym harował tydzień i niczego nie stworzył.

Otul mnie do snu i szepcz w krótkich zdaniach o tym, co daje nam świat.

— Kamil Wawrzyniak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianowaczi nowaczi

November 18 2017

ananana
ananana
ananana
Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"

November 12 2017

ananana
Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .
— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja viapikkumyy pikkumyy

November 10 2017

ananana
<<Wszedłem do pokoju i powiedziałem, że ewentualnie wybrałbym filologię polską, ponieważ pragnę w przyszłości zajmować się literaturą i ojciec, usłyszawszy nowinę, złapał leżącą akurat pod ręką "Czarodziejską górę" i wyrżnął nią o ścianę. Potem złapał stojący na stole radziecki budzik i wyrżnął nim o ścianę. Budzik rozsypał się w proch, "Czarodziejskiej górze" prawie nic się nie stało. Czas przestał istnieć, literatura ocalała>>.
— Jerzy Pilch
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viapikkumyy pikkumyy
ananana

Kocham Cię i życzę Ci, żebyśmy się często bawili w chowanego i rozmawiali, kiedy bierzesz prysznic, i trzymali się często za rękę, i wychodzili razem, żeby coś zjeść, i nie obrażali się na siebie, kiedy wyjadasz mi coś z talerza, i rozmawiali o tym, jak minął dzień, i śmiali się ze swoich wariactw, i oglądali wspaniałe filmy, i oglądali głupie filmy, i robili ci zdjęcia, i tulili się, kiedy się boisz, i zastanawiali się, kim jesteś naprawdę. I życzę Ci, żebyśmy oboje wiedzieli, że przy mnie jesteś bezpieczny, i żebym mogła Ci dawać to, co we mnie najlepsze i mówić Ci prawdę, i próbować być bliżej, bo pięknie jest uczyć się Ciebie i warto zrobić ten wysiłek, i jakimś cudem, jakimś cudem, jakimś cudem opowiedzieć Ci chociaż trochę o nieprzepartej, dozgonnej, przemożnej, bezwarunkowej, wszechogarniającej, rozpierającej serce, wzbogacającej umysł, ciągłej miłości, jaką do Ciebie czuję.

- Sarah Kane

ananana
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viakaisza kaisza

November 07 2017

ananana
2663 7681 500
Reposted fromkillme killme viaMerrry98 Merrry98
3275 98ce 500

daughter-of-artemis:

dwellerinthelibrary:

Lauren K. Cannon, Kindled. A very clever variation on all those images of Aprhodite / Venus being born from the sea.

MY QUEEN

ananana
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
ananana

November 04 2017

ananana
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viacudoku cudoku
ananana
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
ananana
Reposted fromkojotek kojotek viairmelin irmelin
ananana
2712 b576

October 31 2017

2634 f6d3 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl