Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

ananana
1585 108a
Reposted fromifyouleave ifyouleave viawujcioBat wujcioBat
My ideal lover:
Intelligence, with a touch
of insanity
Nicholas A Browne Haiku 481 (via wnq-writers)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
1376 00c1
Reposted fromAmericanlover Americanlover
ananana
0917 5761
Reposted fromAmericanlover Americanlover
1022 3fce 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
1020 2323 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
ananana
Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? (...) Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viastarryeyed starryeyed

September 07 2017

6037 b567 500
Reposted fromdivi divi viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
ananana
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaMaryiczary Maryiczary

September 04 2017

ananana
1725 4143 500
Reposted fromkarahippie karahippie viajojinthesun jojinthesun

August 29 2017

ananana
6119 8b02 500

August 27 2017

ananana
3600 6230 500
Reposted frompastainmy pastainmy viaagp agp
ananana
8704 3d58
ananana
1585 108a
Reposted fromifyouleave ifyouleave viastarryeyed starryeyed

August 21 2017

ananana
Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o tobie w każdej sekundzie dnia, ale da ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż może dać. Uśmiechaj się kiedy cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma
— Bob Marley
ananana
Wydaje mi się, że chodzi o to, by wybierać dobrze… na co dzień. Masz prawo do błędów. Masz prawo się pogubić. Grunt to nie trwać przy złych wyborach przez całe życie. Jeśli nam szczęście dopisze, to jeszcze dużo czasu przed nami. Szkoda, by było go zmarnować na trwaniu w konsekwencjach niektórych decyzji, które podobno są na zawsze.
http://www.preciousmistakes.pl/2017/01/10/wybierzmy-dobrze/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viapoolun poolun

August 20 2017

ananana
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
ananana
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— T. Bernhard
Reposted fromasalluhi asalluhi viadailylife dailylife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl