Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

ananana
Jakaż przepaść pomiędzy impresją a ekspresją! Taki już jest nasz ironiczny los - żywić szekspirowskie uczucia, a mówić o nich językiem sprzedawcy samochodów, wyrostka lub gimnazjalnego profesora.
— T. Różewicz
Reposted fromcoeurina coeurina viasomebunny somebunny
9522 6f85
ananana
9462 6565 500
Reposted fromremeeember remeeember viastarryeyed starryeyed
ananana
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viastarryeyed starryeyed

April 24 2017

ananana
9159 a3a8
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi

April 21 2017

ananana
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana via2708 2708
ananana
Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kimś lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— Shirin Kader
Reposted fromLinaa Linaa via2708 2708
ananana
8924 ebfb 500
Reposted fromranybojowekomandosa ranybojowekomandosa viaoll oll
ananana
7224 8d4e 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viastrangeee strangeee
ananana
W swoim życiu poznałam kilka osób, dla których byłabym w stanie zrobić prawie wszystko. Zabawne jest tylko to, że nikogo z tych osób nie ma teraz przy mnie...
— przemyślenia.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaeternia eternia
ananana
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna vialittlemouse littlemouse
ananana
czasem poznajesz kogoś kto od razu jest taki jak ma być
Reposted fromyoursunrise yoursunrise vialittlemouse littlemouse
ananana
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn vialittlemouse littlemouse
ananana
ananana
Czy przy pomocy metajęzyka można zrobić metaminetę?
— Witkacy w komentarzu do "Pojęcia prawdy w językach nauk dedukcyjnych" Tarskiego
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialittlemouse littlemouse
ananana
9680 2058
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vialittlemouse littlemouse
ananana
7128 8a6e 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse
ananana
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss vialittlemouse littlemouse
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść
I marzyć cicho o nieznanym bycie,
W którym byś była moją samotnością,
I w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy (via cytaty-po-polsku)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialittlemouse littlemouse
ananana
1564 a244
Reposted fromspecialneeds specialneeds vialittlemouse littlemouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl