Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

ananana
I własnie wtedy zrozumiałem, że muszę się skupić na tym, co w anegdocie zwanej życiem jest najważniejsze... na sobie. 
— Król Julian
Reposted fromolakocie olakocie viaLookrecja Lookrecja
ananana
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viadiscort discort

June 18 2017

ananana
W życiu nie chodzi o to, by przeżyć burzę, ale o to, by tańczyć w deszczu.
— "Stokrotki w śniegu" Richard Paul Evans
Reposted fromabsurdlife absurdlife viastarryeyed starryeyed

June 14 2017

ananana

June 11 2017

ananana
6651 0e90 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaiindependentt iindependentt
ananana
5556 fc89
Reposted fromdziewcze dziewcze viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
ananana
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

June 07 2017

ananana
4506 d76b 500
Reposted fromoll oll
ananana
0248 9501
Reposted fromnyaako nyaako viajoannna joannna
ananana
0364 6865 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajoannna joannna
ananana
7423 5a29 500
Reposted fromvandalize vandalize viainto-black into-black

June 05 2017

ananana
0145 5390 500
na pal
Reposted fromUbik Ubik viairmelin irmelin
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viastarryeyed starryeyed

June 01 2017

ananana
4639 9d84 500
ananana
8239 95d4

May 28 2017

ananana
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viastarryeyed starryeyed
ananana
3497 d05f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

May 23 2017

ananana
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaiindependentt iindependentt

May 22 2017

ananana
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

May 12 2017

1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl